Curs MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

Tip curs : formare managerială (6 luni)

CERTIFICARE CURS

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Programul este certificat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul Turismului.

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: studii superioare în orice domeniu finalizate prin examen de licenţă

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

  • Copie CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copia actului de studii
  • CV
 

DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-un test scris şi susţinerea unui proiect realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare sub îndrumarea formatorilor.